Share Meningsmåling

Poll link

500 px
350 px
250 px
Preview

widget preview:

Bredde - px, Højde - px

Luk preview
! Du bruger en ikke-understøttet browser Din browserversion er ikke optimeret til Toluna,vi anbefaler at du installerer den nyeste version Opgradere
Vores fortrolighedspolitik regulerer dit medlemskab af vores Influencer Panel, som du kan få adgang til her . Cookies gør livet meget bedre! Få alle oplysninger om de online cookies vi bruger på Toluna her.

Vilkår for brug og medlemskab


Sidst opdateret: 31. maj 2020
 

Velkommen til Toluna.com (dette "Websted"). Ved at anvende dette websted, herunder at tilmelde dig som medlem af Toluna, deltage i Toluna points ("Point" eller "Toluna Point") medlemskabsprogram ("Toluna Points Program" eller "Points program") eller deltage i en undersøgelse eller research udbudt af Toluna (både en enkelt "undersøgelse" og samlet "Undersøgelser"), accepterer du disse brugervilkår og dit medlemskab ("Vilkår") og bekræfter at du har læst og forstået vores privatlivspolitik ("Privatlivspolitik"). 

Vores privatlivspolitik angiver, hvordan Toluna indsamler bruger og gemmer dine personlige oplysninger, og en kopi kan findes her.

Hvis du ikke accepterer vilkårene og privatlivspolitikken, skal du ikke bruge dette websted.


Toluna forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at ændre, tilpasse, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår, herunder vores Fortrolighedsspolitik, til enhver tid. Det er dit ansvar at tjekke disse Vilkår og vores Privatlivspolitik regelmæssigt for ændringer. Disse vilkår blev senest opdateret på datoen øverst i disse Vilkår.

Dit fortsatte brug af dette websted, efter annonceringer af sådanne ændringer, vil betyde at du accepterer og er enig i ændringerne. Forudsat at du accepterer disse betingelser, giver Toluna dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at komme ind og bruge dette websted.

Medlemsberretigelse

Medlemskab i ethvert Toluna panel er gratis og er åben for enkeltpersoner (ikke selskaber eller andre forretningsenheder), der er minimum 16 år eller en alder, som er krævet af din geografiske placering. Medlemskab i visse paneler kan være yderligere begrænset på baggrund af din alder eller geografiske placering. Hvis du er under 18 år, og vinder en præmie eller modtager en kontant gevinst gennem Toluna Point eller andre Toluna incitamentsprogrammer, så vil sådan en tildeling ske til din værge. Det er kun tilladt at have én konto.

Tilmelding og adgangskoder

Selvom du kan få adgang til dette websted uden tilmelding for medlemskab i hvilket som helst Toluna panel, skal du, for at en konto kan oprettes i dit navn og eventuelle point korrekt krediteres til din konto, udfylde den foreliggende online tilmeldingsformular. For at åbne en medlemskonto, skal du forsyne Toluna med fuldstændige og gyldige kontaktoplysninger, herunder dit fulde navn, adresse, gyldig e-mail-adresse og alle andre påkrævede oplysninger. Din konto skal have en unik og gyldig e-mail-adresse og adgangskode.

Du accepterer udelukkende at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger ved tilmelding, og at holde disse oplysninger opdateret med henblik på at bevare deres nøjagtighed. Toluna kan opsige eller suspendere dit medlemskab, og du kan miste dine point, hvis du undlader at give eller holde dine personlige oplysninger opdaterede korrekt og fuldstændige.

Du må kun bruge én adgangskode for at åbne og få adgang til din konto, og du må ikke bruge en anden kontohavers adgangskode eller tillade andre at bruge din adgangskode, uanset årsag. Du er alene ansvarlig for sikkerheden af dit brugernavn og din adgangskode og enhver aktivitet, der opstår på din medlemskonto, uanset om dette er autoriseret eller uautoriseret. Toluna vil ikke være ansvarlig for eventuelle tab ved brug af din adgangskode fra en tredjepart, undtagen når uautoriseret brug kan henføres direkte til grov uagtsomhed eller bedrageri af Toluna. Du skal straks underrette Toluna om enhver uautoriseret brug af eller brud på din medlemskonto.

Skulle du have glemt din adgangskode, kan du anmode Toluna om en e-mail for at nulstille dit kodeord ved at bruge din registrerede emailadresse, så du igen kan anvende din konto. En email vil blive sendt til den emailadresse, vi har i din medlemskonto.

Ved at tilmelde dig som medlem af Toluna's paneler, accepterer du at modtage invitationer til at deltage i Toluna's undersøgelser via e-mail. Toluna garanterer ikke, at du vil modtage et vist antal invitationer eller nogen invitationer overhovedet. Din deltagelse i enhver undersøgelse og offentliggørelse af personligt identificerbare oplysninger er helt frivilligt.

Samarbejdsforhold

Du er ansvarlig for at stille det nødvendige computer-udstyr og kommunikationstjenester til rådighed for at oprette forbindelse til og få adgang til dette websted. Du accepterer, at hverken dit medlemskab i et Toluna panel eller din færdiggørelse af eventuelle undersøgelser for Toluna og dennes kunder, skaber noget agentur, partnerskab eller ansættelsesforhold, og at din færdiggørelse af undersøgelser er udelukkende i kraft af at være selvstændig underleverandør. Du accepterer også, at de point eller andre incitamenter som du modtager til udfyldelse af spørgeskemaer, er den eneste kompensation du vil modtage for din færdiggørelse af undersøgelser.

Medlemmets adfærdsregler:

Toluna er et online fællesskab dedikeret til at få din stemme hørt og giver dig mulighed for at fortælle førende leverandører af produkter og tjenester, hvad du mener. Når du bruger og sender indhold til Toluna webstedet eller vores fællesskab, beder vi dig være opmærksom på de følgende regler:

 • Vær høflig og respekter andres meninger og opfør dig på en måde, der understøtter et sikkert og behageligt miljø for alle medlemmer.
 • Du må ikke skrive noget af følgende:
  • Personlige oplysninger (herunder eventuelle finansielle oplysninger)
  • Materiale, som tilskynder til ulovlige aktiviteter eller politiske, religiøse eller ideologiske overbevisninger.
  • Personlige angreb eller noget der er (herunder "vittigheder" der kan blive misforstået) uanstændigt, vulgært, ulovligt, skadeligt, krænkende, truende, misbrugende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, usandt, vildledende eller indgribende i andres privatliv.
  • Reklame og anmodninger - brug ikke noget forum til at købe eller anmode om varer, tjenesteydelser eller penge, eller at reklamere for eller sælge produkter eller tjenester til andre. For eksempel må du ikke sende nogen form for reklame, henvisninger, salgsfremmende materiale, junk mail, "spam", kædebreve, pyramidespil eller enhver anden form for opfordringer.
  • Indhold, der krænker patenter, ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller andres immaterielle rettigheder.
  • Enhver udtalelse, der udtrykker eller antyder, at nogen af de handlinger, du foretager, er godkendt af Toluna eller vores kunder.
 • Deltag ikke i nogen undersøgelse i andet end god tro, såsom ikke at give falske svar eller komme hurtigere gennem en undersøgelse, eller besvare hvert spørgsmål på samme måde. Toluna forbeholder sig retten til at tilbageholde belønningspoint fra dig, hvis Toluna med rimelighed har grund til at tro, at dine svar i undersøgelsen er usandfærdige eller ikke er velovervejede.
 • Få ikke adgang til, eller brug nogen del af webstedet til andet end personlig, ikke-kommerciel brug.
 • Få ikke adgang til, eller brug nogen del af webstedet på nogen måde, der kan overtræde gældende lokale, føderale eller internationale love, regler eller andre statslige krav og/eller regulering, traktat eller takst.
 • Du må ikke videresælge, foretage byttehandel, handel eller på anden måde forsøge at generere indtægter ved at give adgang til dine Toluna Point til andre.
 • Du må ikke udgive dig for at være en anden person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en Toluna ansat, agent eller klient eller andre Toluna medlemmer eller på anden måde misbruge din tilknytning til en person eller enhed, herunder ved "framing" af nogen del af dette websted for at få det til at se ud som om du har et forhold til os, eller at vi har godkendt dig til noget formål.
 • Du må ikke offentliggøre eller henvise i noget medie til nogen som helst undersøgelse eller websteds-indhold uden vores skriftlige tilladelse.
 • Du må ikke indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre medlemmer.
 • Forsøg ikke at få adgang til en service eller et område på webstedet, som du ikke har tilladelse til at få adgang til.
 • Brug ikke nogen form for robot, spider, scraper eller andre automatiske midler eller grænseflader, der ikke leveres af os, til at få adgang til webstedet eller udtrække data.
 • Send ikke, eller på anden måde påvirk os eller dette websted (eller noget eller nogen anden) med en skadelig, ulovlig, bedragerisk eller forstyrrende kode, såsom en virus, "spyware", "adware" eller en anden kode, der kan få negativ indvirkning på dette websted eller nogen anden modtager, eller træf foranstaltninger, såsom et denial of service angreb, der kan betyde en større belastning på dette websteds infrastruktur eller forstyrre den almindelige drift af dette websted.
 • Du må ikke genindsende indlæg eller erklæringer, du modtager fra Toluna helpdesk, på dette websted.
 • Du må ikke kommunikere med Toluna helpdesk på en måde, som er uanstændigt, vulgært, skadeligt, fornærmende, truende, misbrugende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, falsk eller vildledende.
 • Du må ikke deltage i nogen anden aktivitet, som selskabet med rimelighed anser som upassende eller stødende.

Manglende overholdelse af disse adfærdsregler kan resultere i opsigelse af din medlemskabskonto og fortabelse af eventuelle point.

Upload af indhold til Webstedet

Hver gang du bruger en funktion, der giver dig mulighed for at uploade indhold til vores Websted, skal du overholde standarderne for indhold, der er beskrevet i vores Indholdsregler (se nedenfor).

Alt indhold, du uploader til vores Websted ("Brugerindhold"), betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Du beholder alle dine ejendomsrettigheder til dit Brugerindhold, men du giver os og andre brugere af Webstedet (såsom vores klienter) en ikke-eksklusiv licens til at bruge, gemme og kopiere Brugerindholdet, og til at distribuere og gøre det tilgængeligt for tredjeparter.

Vi har også retten til at videregive din identitet til enhver tredjepart, der hævder, at ethvert Brugerindhold, der er lagt ud eller uploadet af dig til vores Websted, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller deres ret til privatliv.

Vi er ikke ansvarlige, og bærer intet ansvar over for nogen tredjepart, for Brugerindholdet eller nøjagtigheden af noget Brugerindhold, der er lagt ud af dig eller enhver anden bruger på vores Websted.

Vi har retten til at fjerne ethvert indlæg, du uploader på vores Websted, hvis, efter vores opfattelse, indlægget ikke overholder standarderne for indhold, der er beskrevet i vores Indholdsregler.

De synspunkter, der udtrykkes af andre brugere på vores Websted, repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.
 

Regler for upload af dit indhold (inklusive billeder) ("Indholdsregler")

Hvis du uploader noget Brugerindhold på Webstedet, accepterer du til enhver tid at overholde følgende brugsbetingelser:

 • Du må ikke uploade noget Brugerindhold eller lægge noget Brugerindhold ud, eller bruge Webstedet på en måde, der overtræder nogen lov.
 • Du må ikke uploade personlige oplysninger eller lægge personlige oplysninger ud om andre personer, herunder fotografier og videooptagelser af dem, uden at deres fulde og klare samtykke til, at sådanne personlige oplysninger bliver (a) sendt/uploadet til Webstedet, og (b) brugt af os og vores kunder i overensstemmelse med disse Vilkår (og  Privatlivspolitikken).
 • Du må ikke uploade noget Brugerindhold eller lægge noget Brugerindhold ud, eller bruge Webstedet på en måde, der er stødende, truende, ærekrænkende, vulgær, uanstændig, chikanerende, usand, vildledende eller upålidelig, eller som forårsager, eller med sandsynlighed kan forårsage, tvist mellem os, Webstedet eller vores klienter.
 • Du accepterer ikke at bidrage med Brugerindhold, der krænker en anden organisations eller persons rettigheder (herunder intellektuel ejendomsret og retten til privatliv). Du accepterer, at du har alle de nødvendige rettigheder og tilladelser til at offentliggøre det Brugerindhold, du indsender til Webstedet.
 • Vi kan moderere og gennemse alt det Brugerindhold, der er indsendt for at blive uploadet eller automatisk er lagt ud/uploadet på Webstedet. Vi accepterer dog intet ansvar for noget Brugerindhold og forbeholder os retten til at fjerne/redigere ethvert Brugerindhold til enhver tid.
 • Du er fuldt ud ansvarlig for alt Brugerindhold, der er lagt ud af dig på Webstedet (inklusive, men ikke begrænset til, e-mails sendt af dig i forbindelse med Webstedet).
 • Hvis nogle af disse regler bliver brudt af dig eller andre brugere, så fortæl os det straks ved at kontakte os på  https://www.toluna.com/contactus  
 • Vi forbeholder os til enhver tid retten til at fjerne eller redigere, eller kræve, at du redigerer Brugerindhold, der er lagt ud på Webstedet.
 • Alt Brugerindhold, du lægger ud på Webstedet, kan bruges af os til ethvert formål underlagt  Privatlivspolitikken.
 • I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, skadesløsholder vi os herved for alle tab, skader, sager, handlinger, sagsomkostninger og udbetalinger, udgifter og andre tab eller forpligtelser, der opstår som følge af dine uploads af Brugerindhold eller din brug af Webstedet eller overtrædelse af disse Vilkår.

Fortrolighed i undersøgelser

Toluna klienter må videregive fortrolige og/eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger og materialer til dig som en del af undersøgelser, og sådanne oplysninger og materialer skal udelukkende forblive ejerens eksklusive ejendom. Disse fortrolige oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, nye produkt ideer eller koncepter, emballage koncepter, reklame og film eller tv-koncepter eller trailere, og tekster, visuelle billeder og lyde i forbindelse hermed. Ved at blive medlem, accepterer du, at du vil holde indhold og materiale udleveret til dig, som en del af en undersøgelse, hvor du deltager, fortroligt og ikke videregive dem til en tredjemand eller bruger fortrolige oplysninger til noget andet formål, undtagen med det ene formål at færdiggøre undersøgelsen. Hvis du bryder denne forpligtelse, vil du, ud over fortabelse af dine point og opsigelse af din konto, kunne blive stillet til ansvar for Toluna og/eller vores klient for en økonomisk skade forårsaget som resultat af din misligholdelse.

Medlemsindhold og Licens

Du giver hermed en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, ubegrænset, verdensomspændende, royalty-fri licens til Toluna til at bruge, til ethvert formål, ethvert indhold, som du sender til dette websted, herunder retten til at redigere, kopiere, overføre, offentliggøre, vise, tilpasse, distribuere, skabe afledte værker fra, og udvikle et sådant indhold og overføre dette indhold til en tredjemand. Du, ikke Toluna, vil have det fulde ansvar for alt indhold, du bruger, uploader, offentliggører på eller sender til webstedet, herunder på vores opslagstavler og i alle undersøgelser, hvor du deltager, herunder forpligtelsen til at indhente de nødvendige godkendelser og tilladelser, der er påkrævet for at skrive sådant indhold.

Toluna Point

Hvad er point?

Toluna værdsætter vore medlemmers holdninger, og for at vise vores påskønnelse, tilbyder Toluna incitamenter i form af kreditter kaldet "Point," der krediteres din konto, der føres af Toluna. Point kan indløses til kontanter, præmier eller lodder til lodtrækninger som er specificeret og underlagt nedenstående vilkår.

Optjening af point

Point vil udelukkende blive krediteret til din konto gennem din deltagelse i aktiviteter godkendt af Toluna, som omfatter, men ikke er begrænset til, registrering som paneldeltager, færdiggørelse af demografiske profiler og færdiggørelse af kvalitative eller kvantitative marketings analyseaktiviteter, der udføres af Toluna, og kun i overensstemmelse med det specifikke incitamentstilbud oplyst for hver enkelt aktivitet. 

Toluna er dedikeret til at levere kvalitetsdata til vores kunder. For at sikre dette kvalitetsniveau skal du være opmærksom på, at du måske ikke kvalificerer dig til alle undersøgelser, i hvilket tilfælde undersøgelsen lukkes, og du vil ikke modtage points. Årsagerne til, at du måske ikke er kvalificerer dig, omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Din profil svarer ikke til vores kunders målgruppe
 • Forskellighed i logisk svarrækkefølge
 • Falske svar
 • Uhensigtsmæssige eller fornærmede svar
 • Går for hurtig gennem spørsmålene at kunne svare korrekt
 • Manglende opmærksomhed fører til mislykkede kvalitetskontroller
Du kan optjene points for følger:
 • Undersøgelsesafslutning: Optjen point for hver Undersøgelse du kvalificerer dig til og færdiggører. Tildelte point varierer alt efter undersøgelsen.
 • Personlig interesse undersøgelse (Profil) færdiggørelse: Paneldeltagere kan optjene yderligere point ved at udfylde Profilundersøgelser. Hver færdigudfyldt Profilundersøgelse er yderligere 100 point værd.

Ydermere kan du optjene lodder til vores månedlige lodtrækning (se officielle regler nedenfor). Bemærk venligst, at for nemheds skyld vil nogle præmier være i form af gavekort, som er gyldige på udvalgte steder.

Derudover vil du tjene penge på vores daglige Toluna Millionaire konkurrencer (se officielle regler nedenfor), når du tilmelder dig Toluna, og når du svarer på vores Undersøgelser, med 1 heldig vinder  hver dag der vinder 1.000.000 point, værd 2.500 kroner i point at bruge.Timingen af kreditter til point eller lodtrækningslodder afhænger af undersøgelsen. For nogle undersøgelser, vil kreditter gives inden for et par dage. For andre, bliver kreditterne givet efter undersøgelsen er lukket.

Toluna vil holde regnskab med pointene krediteret og debiteret på din konto og giver dig mulighed for at kontrollere status for din konto online ved at logge ind og kontrollere "Dine point" siden. Selvom Toluna gør sit yderste for at sikre, at regnskaberne er krediteret korrekt, er det dit ansvar at kontrollere, at dine point er blevet krediteret korrekt. Hvis du mener, at incitamentsordningernes krediterede beløb til din konto er forkerte, skal du kontakte Toluna via e-mail senest tres (60) dage efter vores påståede fejl og fuldt ud forklare baggrunden for din tvist, vedhæfte alle relevante oplysninger, som kan anvendes som bevis for uoverensstemmelsen. Efter modtagelsen af din meddelelse, vil vi undersøge din påstand og give dig besked om vores beslutning om at justere eller opretholde antallet af point krediteret til din konto, som vi finder passende, inden for 30 dage. Hvis vi har brug for yderligere tid til at tage en beslutning om dit krav, vil vi underrette dig, og vi vil bestræbe os på at tage en beslutning, så snart det er praktisk muligt. Enhver beslutning foretaget af os med hensyn til en sådan påstand vil være endelig.

Indløsning af point

Du kan bruge dine point ved at vælge "Få belønninger" fra "Belønninger" menuen, hvor du vil være i stand til at se den fulde liste over belønninger til rådighed for dit land.

Point tildeles for Undersøgelsesafslutning, Profilundersøgelser og anden deltagelse på dette Websted. Point konverteres automatisk til kontante værdier, når du anmoder om en udbetaling eller et gavekort.

Points konverteres direkte til kontante værdier, når du anmoder om en betaling eller kan konverteres til et kupon.

Gavekort

Hvis du indløser dine point mod et gavekort, vil Toluna enten sende gavekortet til postadresse, eller gøre kuponkoden tilgængelig via elektroniske midler inden for 8 uger efter din anmodning. 

Elektroniske gavekort (e-kuponer) sendes enten til din Toluna-konto eller til e-mail-adressen i din medlems profil på din konto.

Kontroller venligst, at din postadresse er angivet korrekt og fuldstændigt i dine kontooplysninger, for at forhindre forsinkelser.

Hvis kuponer returneres på grund af forkerte postadresser, kan eventuelle afgifter pålagt af Toluna blive opkrævet.

Enhver anmodning om at sende en manglende kupon skal ske inden for 3 måneder fra, at kuponen oprindeligt blev sendt. Toluna vil ikke behandle ordrer efter udløbet af denne 3-måneders frist.


Kontantbetaling

PayPal-anmodninger om kontantbetaling krediteres direkte til den PayPal-konto, der er angivet i din konto, når du indløser din bestilling. Det er dit eget ansvar at holde sådanne oplysninger opdaterede.

Alle belønninger kan ændres, for at overholde gældende love og bestemmelser, og vi forbeholder os ret til at annullere kuponer, hvor sådanne love eller bestemmelser dikterer, at vi skal gøre det.


Udløbsdato for point

Når point bliver krediteret til din konto, vil de forblive gyldige i et år og fire måneder (16 måneder) fra den dato, de er optjent. Hvis der efter denne periode er point der ikke er blevet brugt, vil de automatisk udløbe og blive slettet fra din konto. Denne fratrækning vil altid forekomme i slutningen af måneden, som regel på den 28. dag. For eksempel, hvis du har optjent point den 15. marts 2020 vil de blive fjernet fra din konto den 28. juli 2021, hvis de stadig er på din konto. Point kan ikke indløses efter udløbsdatoen.

Derudover vil alle dine point straks udløbe og gå tabt i tilfælde af, at du afmelder din konto på Toluna, eller hvis din konto bliver "inaktiv." At være et aktivt medlem betyder, at du er tilmeldt Toluna og har deltaget i en undersøgelse, eller en anden aktivitet på dette websted, senest 12 måneder fra din første tilmelding eller inden for de forudgående 12 måneder. Toluna vil ikke give dig noget opsigelsesvarsel om fortabelse af dine point. Toluna forbeholder sig retten til at ændre disse afmeldings- og fortabelses regler efter eget skøn.

Forseelser, svig og rettelse af konto fejl

Toluna har ret til at overvåge alle medlemsaktiviteter indenfor Toluna Point. Hvis det kræves ved lov, hvis du har overtrådt vores adfærdsregler, som beskrevet ovenfor, eller i tilfælde af, at din konto viser tegn på svindel, misbrug eller mistænkelig aktivitet, kan din medlemskonto afsluttes, og du kan miste alle dine optjente point. Hvis du har foretaget nogen svigagtig aktivitet, forbeholder Toluna sig ret til at tage alle de nødvendige retslige skridt, og kan have grund til at konfiskere alle belønninger indløst som et resultat af en sådan aktivitet. Derudover kan du være ansvarlig for økonomiske tab til Toluna, herunder sagsomkostninger og skader, og du vil ikke få lov til at deltage i Toluna Point i fremtiden.

Hvis din konto ikke præcist afspejler din point balance, forbeholder Toluna sig ret til at rette sådanne fejl. Hvis du har fået tildelt point ved en fejl, eller du mener, at din medlemskonto har været genstand for mistænkelig aktivitet, bedes du kontakte Toluna straks. Hvis det afgøres, at du har været offer for svindel, vil de point du har optjent blive overført til en ny medlemskonto.

Overdragelse

Point har ingen kontant værdi, og kan ikke overdrages, overføres og/eller pantsættes til nogen tredjepart. Du har ingen ejendomsrettigheder eller andre juridiske interesser i nogle som helst Points tildelt i henhold til Toluna Point programmet.

Program Varighed & ændringer af regler

Enhver ændring kan påvirke din evne til at kunne bruge point du optjener. Hvis Toluna Point programmet er afsluttet, eller dit medlemskab afsluttes af Toluna på anden måde, end som følge af din misligholdelse af disse vilkår, vil du kun have 30 dage fra en sådan opsigelsesdato til at indløse alle dine optjente point. Hvis der er opdateringer i Toluna Point Programmet, vil vi forsøge at give dig besked, men Toluna vil ikke være ansvarlig, hvis du ikke gør dig bekendt med tilpasningen. Belønninger tilbudt og antallet af Points, der kræves for specifikke belønninger kan ændres uden varsel. Alle belønninger er begrænset af tilgængelighed.

Toluna Immaterielle Rettigheder

Dette websted er beskyttet af love om immaterielle rettigheder, og du accepterer at overholde dem. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Toluna eller dennes licensgivere.

Logoene "TOLUNA", "TOLUNA INFLUENCERS" og varemærkene "TOLUNA", "TOLUNA INFLUENCERS" og "TOLUNA.com" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Toluna eller deres datterselskaber. Alle andre varemærker, servicemærker, logoer og firmanavne, der anvendes på dette websted, tilhører Toluna eller deres respektive ejere eller ejes af tredjepart, men bruges af Toluna med ejerens samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

Med henblik på denne paragraf, betyder "indhold" (uden begrænsning) al tekst, design, grafik, billeder, lydfiler, animationer, video, grænseflader, software, kode og udvalget og arrangeringen heraf, som fremstår eller er medtaget fra tid til anden på dette websted. Alt indhold på dette websted er underlagt love om immaterielle rettigheder, kontraktlig eller på anden måde beskyttet. De immaterielle rettigheder ejes af os eller vores licensgivere. Intet indhold må kopieres, distribueres, genudgives, uploades, sendes eller overføres på nogen måde, undtagen i medfør af de udtrykkelige bestemmelser i disse vilkår, eller med vores forudgående ikke-elektronisk samtykke. Ændring eller brug af Indhold til andre formål, kan krænke immaterielle rettigheder. Ingen rettighed til at bruge Indholdet er givet til brugere, og al titel og ? eller rettigheder forbliver hos os. Dette websted er © Toluna. Alle rettigheder forbeholdes.

Garantifraskrivelse

Ved at benytte Toluna Point Programmet, anerkender og accepterer du, at Toluna ikke er en bank eller nogen som helst anden form for finansiel institution, og at "Point" krediteret til din konto ikke er egentlige kontante indskud, ikke optjener renter, og kun er kontoposteringer der berettiger dig til antallet af de krediterede point, hvis du indløser dem i overensstemmelse med disse betingelser for brug. Du accepterer endvidere, at du kun kan indløse de beløb på din konto på den måde og i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i disse betingelser for brug, som vi kan ændre fra tid til anden. Toluna er ikke ansvarlig for handlinger foretaget af enhver tredjepart, såsom udstederne af eventuelle gavekort, værdikuponer eller andre belønninger, der kan indløses for point.

Du accepterer udtrykkeligt, at dit brug af webstedet og Toluna Point Programmet er for egen risiko. Du accepterer, at dette websted, alle oplysninger på dette websted, er de tjenester, der tilbydes af dette Webstedet, og Toluna Point programmet, leveret af Toluna eller dennes ejerselskaber eller søsterselskaber, efterfølgere eller udnævnte, leverandører eller agenter, "SOM DE ER" og "SOM TILGÆNGELIGE." Toluna er ikke ansvarlig for trykfejl uanset kilde. Herudover giver Toluna ikke udtryk for, eller garanterer, at oplysninger tilgængeligt på dette websted er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Du frigør hermed Toluna og dets partnere og tredjeparts udbydere fra ethvert ansvar vedrørende indløsning og brug af alle belønninger, herunder eventuelle belønninger, der efter modtagelsen, kan gå tabt, stjæles eller ødelægges.

TOLUNA FRASIGER SIG ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG PLIGTER, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE, PLIGTER ELLER BETINGELSER: (a) FOR SALGBARHED ELLER TILFREDSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG, FOR RESULTATER OG NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED, ELLER MED RESPEKT FOR PRIVATE OPLYSNINGER ELLER SIKKERHED FOR INFORMATION DU DELER PÅ WEBSIDEN MED ANDRE MEDLEMMER; OG (b) SKABT AF HANDELSBRUG, FORÅRSAGET AF HÅNDTERING ELLER FORÅRSAGET AF UDFØRELSEN.

TOLUNA FRASIGER SIG YDERLIGERE ALLE FORPLIGTELSER OVER FOR DIG, HVIS EN SÅDAN PLIGT FINDES, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL RIMELIG OMHU, ARBEJDSMÆSSIGT INDSATS, FRIHED FOR COMPUTERVIRUS OG MANGEL PÅ FORSØMMELIGHED. TOLUNA GIVER YDERLIGERE INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ALLE SIDER AF WEBSIDEN. 

Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ACCEPTERER DU AT HVERKEN TOLUNA ELLER NOGEN AF VORES ASSOCIEREDE ELLER AGENTER VIL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG OG/ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, PØNALE, FØLGE ELLER LIGNENDE GENERELLE SKADER, ELLER FOR ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, TAB ELLER FORRINGELSE AF PRIVATLIVETS FRED, SIKKERHED AF DATA, MANGLENDE OPFYLDELSE AF ENHVER PLIGT (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER LOYALITETSFORPLIGTELSE, HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE ELLER MANGEL PÅ FORSØMMELIGHED), ELLER FOR ENHVER ANDEN LIGNENDE SKADER, DER OPSTÅR UD FRA ELLER HAR TILKNYTNING TIL ETHVERT BRUD ELLER ANDRE ASPEKTER AF HELE AFTALEN FOR DETTE WEBSTED, SELVOM TOLUNA ER OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG SELV I TILFÆLDE AF FEJL, TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED) ELLER SKÆRPET ELLER PRODUKTANSVAR ELLER FORDREJNING.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL TOLUNAS ANSVARLIGHED, DENNES EJERSELSKABER ELLER SØSTERSELSKABER, EFTERFØLGERE ELLER ERHVERVERE, LEVERANDØRER ELLER AGENTER OVERSTIGE DEN FAKTISKE SALGSVÆRDI AF EN GÆLDENDE BELØNNING HVOROM DER ER TVIST, ELLER HVIS EN SAG ANGÅR DIT GENERELLE BRUG AF POINTS PROGRAMMET, TIL DEN RIMELIGE MARKEDSMÆSSIGE SALGSVÆRDI AF DE BELØNNINGER, SOM DINE UBRUGTE, IKKE UDLØBNE, IKKE-AFLYSTE POINT KAN KONVERTERES TIL.

Erstatning

Du accepterer at holde Toluna skadesløs, og holde dets moderselskab og associerede selskaber, sammen med deres funktionærer, direktører, ejere, medarbejdere og agenter skadesløse fra alle krav, tab, skader, sagsanlæg, bøder, opkrævninger og omkostninger (herunder rimelige advokathonorarer og ekspert vidne omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med in-house advokat), (samlet "Claims"), som følge af eller relateret til dit brug af dette websted og ethvert indhold, du udgiver på dette websted, herunder krav fra tredjemand. Du accepterer, at Toluna har ubegrænset ret til at forsvare ethvert krav og at forlige ethvert krav uden din forudgående accept. Du accepterer at give Toluna al rimelig assistance i forsvaret af ethvert krav.

Lukning af din konto

Du kan lukke din konto til enhver tid ved at kontakte Toluna på https://www.toluna.com/contactus eller ved at aktivere "Afmeld" funktionen på dette websted. Din konto vil også blive lukket, hvis du udtræder af Toluna panelet. Umiddelbart efter sletning eller din tilbagetrækning fra Toluna panel, vil din konto blive lukket. Du forstår og accepterer, at som nævnt ovenfor, når du lukker din konto, vil din ret til at få adgang til Toluna Point programmet ophøre, og alle point krediteret på din konto på det tidspunkt, uanset hvordan og hvornår de er optjent, vil gå tabt. Toluna kan opsige din konto til enhver tid uanset årsag.

Skattepligt

Du kan i henhold til lokale love blive opkrævet at betale skat af præmier, du modtager. Du anerkender, at vi kan udlevere oplysninger til skatteagenturer, eller tilbageholde skatter, på anmodning af disse agenturer eller som vi, efter vores eget skøn, finder passende. Du anerkender og accepterer, at du vil forsyne Toluna med yderligere personlige oplysninger, som Toluna behøver til at overholde enhver rapportering eller tilbageholdelse forpligtelse. Din forsømmelse i at give sådanne oplysninger senest 30 dage efter en anmodning fremsat af Toluna til den e-mailadresse registreret på det pågældende tidspunkt kan resultere i fortabelse af point eller de præmier, du måtte have vundet.

Links

Toluna kan indeholde links til tredjeparts websteder som en service til dig, og Toluna's indhold af et link udgør ikke en godkendelse af et sådan websted af Toluna eller omvendt. Du accepterer, at Toluna ikke er ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden og Toluna garanterer ikke og vil ikke have noget ansvar eller ansvar for eventuelle tredjemands materiale eller websteder, eller for eventuelle andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Du accepterer, at du ikke vil bruge noget tredjemands materiale på en måde, som ville krænke eller overtræde rettigheder på nogen måde for enhver anden part, og at Toluna ikke på nogen måde er ansvarlig for en sådan anvendelse fra dig.

Meddelelser

Meddelelser til dig: Vi kan give dig alle meddelelser, som vi er forpligtet til at give, ved at anbringe sådanne meddelelse på dette Websted. Du accepterer også, at vi kan give meddelelser via e-mail efter vores skøn, herunder meddelelse af stævninger eller anden juridisk proces (hvis nogen). Vi kan give meddelelse til en e-mail eller anden adresse, som du oplyser under tilmeldingen. Du accepterer at holde din adresse aktuel og at tjekke om der er meddelelser lagt ud på webstedet.

Meddelelser til os: Vi modtager mange e-mails og ikke alle medarbejdere er uddannet til at beskæftige sig med alle former for kommunikation, så du accepterer at sende os varsel ved at sende brev til Toluna SAS, 5 avenue du château 94300 Vincennes, Frankrig Att. Panel Team. Hvis en lov kræver, at vi accepterer e-mail meddelelser uanset ovenstående, kan du ringe til os på +33 (0) 140897100 angående vores e-mail adresse oprettet for modtagelse af sådanne meddelelser.

Hele aftalen. Diverse

Disse vilkår, herunder elementer, som indgår i dem (f.eks Fortrolighedspolitik), såvel som eventuelle yderligere vilkår eller betingelser på webstedet for bestemte aktiviteter, og oplysninger fra os og samtykke leveret af dig på webstedet (samlet kaldet "Hele aftalen "), udgør hele aftalen mellem os, og ingen af parterne har påberåbt sig eventuelle bemærkninger fra den anden, som ikke udtrykkeligt angivet i hele aftalen. Hvis en bestemmelse i "Hele aftalen" findes ved en kompetent domstol for at være ugyldig, vil de resterende bestemmelser fortsætte i fuld kraft og effekt, forudsat at fordelingen af risikoen beskrevet heri er taget i betragtning i videst muligt omfang. Vores passivitet med hensyn til en overtrædelse frafalder ikke vores ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende overtrædelser, og tiden er kernen i hele aftalen.

Meddelelse om overtrædelse af ophavsret

Toluna respekterer de immaterielle rettigheder for andre og beder dig gøre det samme. Enhver, der mener, at deres arbejde er blevet gengivet på dette Websted på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten kan give meddelelse til vores Generalkonsulent, der skal ndeholdende følgende:

 • En elektronisk eller fysisk underskrift af ophavsretsindehaveren, eller en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsindehaveren;
 • Identifikation af ophavsretligt beskyttede værker, der hævdes at være blevet krænket;
 • Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende og tilstrækkeligt med oplysninger til at tillade os at lokalisere materialet;
 • adresse, telefonnummer, og, hvis en sådan findes, en e-mail-adresse, hvor den klagende part kan kontaktes;
 • En tilkendegivelse af, at den klagende part har en grund til at tro, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven;
 • En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og hvis det er relevant, at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den ret, der angivelig krænkes. 

Påstande om krænkelse af ophavsretten og meddelelser (men ikke andre meddelelser) sendes til General Counsel på følgende måde:

 • pr. post: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85  Uxbrigde  Road, London W5 5TH Attn. General Counsel GROUP
 • via e-mail: legal@TOLUNA.com

Yderligere information

Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte os hos Toluna SAS, 5 avenue du château 94300 Vincennes France.

Regler for månedlige lodtrækninger

Begrænsninger og deltagerberettigelse:

Denne konkurrence er kun åben for borgere med opholdstilladelse i Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Colombia, Tjekkiet, Danmnark, Finland, Frankrig,Tyskland, Grækenland, Hong Hong, Ungarn, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Saudi Arabien, Singapore, Syd-Afrika, Syd-Korea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Filippinerne, Tyrkiet, UK og USA. Konkurrencen er åben for personer, der er 16 år eller ældre, medmindre andet er angivet i invitationen.

For at kvalificere og deltage i lodtrækningen skal medlemmer have mindst ett lod til den særlige lodtrækning på trækningsdagen.
 • Medlemmet modtager 1 gratis lod efter at blive registreret på Websiden 
 • Medlemmet vil modtage bonuslod for at genneføre visse undersøgelser
 • Medlemmet kan indløse 500 points til et lod (der er ingen grænse for antallet af lod)
 • Lod er kun gyldige i den måned  for den næste lodtrækning (f.eks. alle lod, der blev indløst/vundet i juni 2019, gælder kun for de daglige træk i juli 2019). 
For at blive valideret, skal deltagerne have et profilbillede og være "akrive" medlemmer:
 • Medlemmet skal have besvaret mindst 1 Undersøgelse i de sidste 30 dage føre trækningen
 • Medlemmet skal have oprettet indhold, som omfatter (men ikke begrænset til) at oprette emner, afstemninger eller kommentere i en diskussionstråd inden for 30 dage  før trækningen.
Kun 1 vinner bliver accepteret per. hustand.

I tilfældet at en vinder er under atten (18) år, vil prisen blive tildelt i navnet på vinderens forælder eller værge. Afslutning og kvalifikation bestemmes udelukkende af Toluna.
 
Toluna-medarbejdere, familiemedlemmer af Toluna-medarbejdere og Tolunas leverandører, kunder, distributører og / eller salgsagenter, tilknyttede virksomheder eller datterselskaber, reklamebureauer og reklamebureauer er ikke berettiget til at vinde.


Intet køb er nødvendigt for at deltage i konkurrencen.

Denne konkurrence er ugyldig, hvor forbudt.

Denne konkurrence er åben for alle vores mobilappbrugere og er ikke sponsoreret, godkendt eller autoriseret af Apple eller Google.

 

Vindere og præmier:

Vinderen vil blive udvalgt tilfældigt blandt alle gyldige lodder. Lodtrækningen vil blive gennemført hver arbejdsdag. Vindere fra weekend vil blive annonceret mandag sammen med vinderne for den dag.   

Alle betalbare skatter i forbindelse med disse priser er ansvaret for prisen.
Præmier kan ikke overdrages og ingen ombytning tillades.

For at modtage en fortegnelse over vindere, kan du sende en frankeret svarkuvert med din egen adresse til:
Sponsor:
Toluna SAS
5 avenue du château
94300 Vincennes
France

Vinderodds:

Oddsen ved at vinde øge jo flere partier du har.

Meddelelse og Betingelser:

Alle præmiemodtagerne vil blive underrettet via e-mail om deres gevinster inden 24 timer efter lodtrækningen er færdig, og de bør modtage deres points 24 timer efter underretningen. Enhver præmievinder kan være forpligtet til at udfylde og returnere en bekræftelse om støtteberettigelse og / eller en ansvarsløsning til Toluna (hvis Toluna finder det nødvendigt). Dette fremgår af meddelelses-emailen. Toluna skal modtage denne dokumentation inden for tre uger efter den første meddelelse (pr. E-mail), eller en vinder vil miste deres gevinster, og en alternativ vinder vælges ved tilfældig tegning.

I tilfælde af at Toluna har brug for yderligere kontaktoplysninger eller dokumentation, vil vinderen blive underrettet via e-mail og, i nogle tilfælde, telefonisk (om nødvendigt). Vinderen vil få besked inden for tre dage, efter at han eller hun er blevet udvalgt. Medmindre andet er angivet, skal han eller hun bekræfte og/eller korrigere hans eller hendes kontaktoplysninger overfor en repræsentant for Toluna på samme måde, som han eller hun blev underrettet ved e-mail og, i nogle tilfælde, telefonisk (om nødvendigt). Hvis Toluna har brug for yderligere kontaktoplysninger og/eller dokumentation, må vinderen forvente at modtage hans eller hendes præmie fire til seks uger efter, at Toluna modtager disse oplysninger. Hvis alle de kontaktoplysninger og/eller dokumentation, Toluna anmoder om, ikke er modtaget inden for to uger, vil en alternativ vinder blive udvalgt efter en tilfældig lodtrækning.

Frigørelse fra Ansvar:

Toluna og eventuelle partnere og kunder med tilknytning til Undersøgelser er ikke på nogen måde ansvarlige for tabte, forsinkede, eller fejladresserede lodder, eller for enhver skade, tab som følge af a) tekniske fejl i forbindelse med computere, servere, udbydere, eller telefon- eller netværkslinjer; b) trykfejl; c) fejl i administrationen af lodtrækningen eller behandlingen af tilmeldinger; d) forsinket, tabt eller ikke-leveret post; eller e) Skade på ejendom, der kan være forårsaget, direkte eller indirekte, helt eller delvist fra deltagerens deltagelse i lodtrækninger eller modtagelse af en præmie. Skatter og yderligere forsendelses-, håndterings- og ekspeditionsgebyrer, udover præmiens værdi, hvis nogen, er alene vinderens ansvar. Ved at acceptere præmien, giver vinderen afkald på retten til at hævde omkostningen dækket for at vinde pågældene præmie, alle omkostninger ved indløsning eller rejse for at indløse pågældende præmie og ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af indløsning eller erhvervelse af pågældende præmie.

Vinderen accepterer også eneansvaret for eventuelle diverse omkostninger i forbindelse med accept af denne præmie. Undtagen hvor det er forbudt, udgør accept fra præmievinder samtykke til at bruge hans eller hendes navn, skikkelse, og biografiske data til reklame og salgsfremmende formål uden yderligere kompensation. Hvis vinderen ikke ønsker at tillade brugen af hans eller hendes navn eller skikkelse i reklame og til salgsfremmende formål, skal han eller hun underrette Toluna på tidspunktet for meddelelsen.

Adfærd:

Toluna forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, man finder at være: a) manipulation eller forsøg på at manipulere med behandlingen af lodder eller driften af lodtrækningen eller ethvert Toluna websted; b) overtræder konkurrencens regler; c) en overtrædelse af service, betingelser for anvendelse og/eller generelle regler eller retningslinjer af enhver Toluna ejendom eller tjeneste; eller d), der handler på en usportslig eller forstyrrende måde, eller med forsæt til at irritere, misbruge, true eller chikanere en anden person.
Disse lodtrækninger er ugyldige hvor det er forbudt, og alle gældende lokale love og bestemmelser gælder.
Toluna forbeholder sig retten til at annullere, suspendere og/eller ændre konkurrencerne hvis bedrageri, tekniske fejl eller andre faktorer, der ligger uden for rimelig kontrol af Toluna, kan forringe integriteten af konkurrencerne. Deltagerne er enige i, at være bundet af disse konkurrenceregler og af de beslutninger Toluna træffer, som er endelige og bindende i alle henseender.

 

Dette Websted er hostet af:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA

OK
Annuller
Vi har deaktiveret vores Facebook login proces. Indtast venligst din Facebook-email for at modtage et link til oprettelse af adgangskode.
Indtast venligst følgende: E-mail
Annuller
Vi arbejder på det...
Når du uploader et billede, ser hjemmesiden bedre ud.
Upload